Financial Services

Turkey​

Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme

VFS Finansal Kiralama A.Ş. (“Şirket”) olarak güvenliğinize önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek kişilerin kimliğini belirli ya da

belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz

nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve

yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri

Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek,

saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin

verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek

ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Ayrıca, kullanıcı olarak internet sitemizde, iş başvurusu yapmak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak,

dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip

edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi

kullanırken; ad, soyad, e-posta, vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı

veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies) aracılığı

ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca

tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi

hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikayetler vesite etkinlikleri ve

yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra

internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik

bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin olarak, Şirketimizin vfsl.kvk@vfsco.com

vfsfinansalkiralama@hs01.kep.tr  e-posta adreslerine veya Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

Casper Plaza Apt. NO:47/7 , 34771 Ümraniye, İstanbul adresine, aşağıda linkini bulacağınız “KİŞİSEL

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU” ile yazılı olarak başvuruda bulunarak yukarıda belirtilen haklarınızı

kullanabilirsiniz.

Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler

kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal

düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz

Şirketimiz tarafından hukuki ve sözleşmesel gereklilikler dışında işlenmeyecektir.

VFS Finansal Kiralama A.Ş.

 

İndirilenler